Leesbaarheid

Hand schrijft tekst

Waarom?

Je hebt gekozen voor tekst als beste manier om informatie over te dragen. Dan is het belangrijk om aandacht te besteden aan de leesbaarheid van de tekst. Die is het grootst wanneer de presentatie van het onderwerp aansluit bij de kennis die al aanwezig is bij je leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie is lezen bijvoorbeeld erg vermoeiend. Het kost veel tijd en vaak moeten ze een zin twee of drie keer lezen voordat ze echt kennis hebben genomen van de inhoud. 

Wat kun je doen?

Zorg ervoor dat de complexiteit van de tekst afgestemd is op het taalniveau en de woordenschat van al je leerlingen. Denk na over het gebruik van moeilijke woorden, beeldspraak en grammatica.

1. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat weten mijn leerlingen al over dit onderwerp?
 • Hoe zorg ik voor een goede verbinding tussen aanwezige en nieuwe kennis?
 • Hoe presenteer ik het nieuwe onderwerp op een boeiende manier?

2. Houd in de gaten of de opbouw van de tekst duidelijk is:

 • Is er een inleiding, een middenstuk en een conclusie? 
 • Is de rode draad goed te volgen voor je leerlingen?

3. Let bij het schrijven of kiezen van een tekst op de volgende aspecten:

 • Woordenschat.
 • Lengte van de zinnen.
 • Grammaticale complexiteit (gebruik liever geen lijdende vorm bijvoorbeeld).
 • Logisch verband tussen alinea’s.

Wat kun je beter niet doen?

 • Je teksten extra leuk maken door verhalende en informatieve teksten te combineren. Leerlingen vinden dit soort teksten niet extra leuk en bovendien kunnen ze minder goed bepalen wat ze echt moeten leren en onthouden. 
 • Allerlei overbodige details toevoegen aan je tekst.

Hoe controleer je of het werkt? 

Meer weten?

Lees meer over concretisering van schrijven en lezen in het voortgezet onderwijs. 
Lees het artikel: Hoe leuk moet je schoolteksten en toetsen maken?

Lees het volgende artikel over structuur in lesmateriaal. 

21 december 2016Tags: toegankelijkheid, richtlijnen,