goedekennis.nl >> Dossiers >> Toegankelijk leren >> VN-verdrag handicap: waarom?

VN-verdrag handicap: waarom?

Tekstalternatief video

Duur filmpje: 1:51 minuten

Korte animatie van Ieder(in), over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De overheid en alle dienstverlenende organisaties hebben de plicht om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Gelijke rechten voor iedereen. Was dat dan nog niet het geval? Nee, jammer genoeg niet. Bekijk dit filmpje waarin Ieder(in) het VN-verdrag kort en bondig uitlegt.

Meedoen

Er is een grote groep mensen die niet altijd en overal kan meedoen in de samenleving. Niet zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer bijvoorbeeld, omdat je in een rolstoel zit. Of omdat je geen studieboek of stripboek kunt lezen als je blind bent. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnen een samenleving waarin we steeds meer online zijn en informatie delen door middel van foto’s en filmpjes, is het voor mensen met een visuele beperking lastig om echt mee te doen.

Oplossingen

Voor overheden ligt een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat niemand buitengesloten wordt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorzieningen in de leefomgeving van hun inwoners. Dat is niet altijd even eenvoudig.

Bij Dedicon werken we dagelijks aan praktische oplossingen die invulling geven aan het VN-verdrag. Dat noemen wij informatie toegankelijk maken. Zo maken we bijvoorbeeld aangepaste schoolboeken en werken we aan het toegankelijk maken van filmpjes en afbeeldingen. Heel nieuw zijn onze voelbare straatnaambordjes. Ons streven is dat iedereen bij het ontwerp van nieuwe producten of diensten rekening gaat houden met toegankelijkheid voor iedereen. Design for all, daar profiteren we allemaal van. Zo werken we aan een samenleving waarin echt iedereen kan meedoen.

6 december 2017Tags: toegankelijkheid, inclusie,