Wiskunde met de brailleleesregel

De wiskundenotatie van Dedicon is een lineaire notatie in platte tekst (dus eendimensionaal) die bedoeld is voor gebruik in digitale documenten. In dit dossier staan veel artikelen over de regels (met veel voorbeelden) die Dedicon hanteert om wiskunde digitaal leesbaar te maken voor blinde leerlingen. Maar ook diverse artikelen met voorbeelden welke notatie wordt gebruikt bij diverse wiskundige symbolen. Een goede referentie dus als je een blinde leerling in de klas hebt en aan de slag gaat met wiskunde.