goedekennis.nl >> Onderzoek naar leesstrategieën bij leerlingen met dyslexie

Onderzoek naar leesstrategieën bij leerlingen met dyslexie

Onderwijs verandert mee met de maatschappij en digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken. Zo krijgen leerlingen met dyslexie vaak audio-ondersteuning ter compensatie van hun leesproblemen. Hoewel dit inderdaad het lezen kan ondersteunen, is het onduidelijk welke invloed audio-ondersteuning op het toepassen van leesstrategieën heeft. Dat terwijl het inzetten van leesstrategieën juist bijdraagt aan academisch succes. 

Het is daarom belangrijk om een beeld te krijgen op welke manier het toevoegen van audio-ondersteuning het strategie-gebruik van leerlingen met dyslexie beïnvloedt. Dat levert dan tevens praktische handvatten op voor de praktijk over het inzetten van audio-ondersteuning bij middelbare scholieren.

Daarom hebben de Radboud Universiteit en Stichting Dedicon de handen ineengeslagen en zijn een onderzoek gestart naar leesstrategieën bij leerlingen met dyslexie in multimediale leeromgevingen.

Scholiere zoekt een boek in de bibliotheek

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd in september-november 2019 en heeft betrekking op zowel dyslectische leerlingen als een gelijk aantal klasgenoten die geen dyslexie hebben. Specifiek gaat het om havo/vwo leerlingen uit klas 2 die thuis eentalig opgevoed worden. Er doen dus maar enkele kinderen per klas mee. Als er bijvoorbeeld drie leerlingen met dyslexie uit klas 2b meedoen, dan worden er uit diezelfde klas ook drie leerlingen zonder dyslexie gevraagd mee te doen.

Meedoen?

Interesse om met je school mee te doen of wil je meer over dit onderzoek? Neem dan contact op met Anneke Wijtvliet: annekewijtvliet@dedicon.nl.

 

15 mei 2019Tags: dyslexie, onderzoek,