goedekennis.nl >> Schoolboeken >> Dedicon Educatief >> Financiering aangepaste schoolboeken

Financiering aangepaste schoolboeken

Scholen in het speciaal-, primair- en voortgezet onderwijs zijn verplicht om schoolboeken gratis beschikbaar te stellen. Dat geldt voor alle schoolboeken. Ook voor passende schoolboeken van Dedicon voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. 

Gratis passende schoolboeken

De aangepaste schoolboeken bij Dedicon kosten € 4,95 per titel, per leergang, per leerling.  Als de school aangepaste boeken direct bij Dedicon bestelt, betaalt de school. Ook leerlingen en ouders kunnen de gewenste passende leermiddelen bestellen bij Dedicon. De kosten daarvoor kunnen ze vervolgens declareren bij de school. Voor de leerling zijn de boeken namelijk gratis. Bestel je zelf? Overleg dan met de school welke boeken er besteld kunnen worden en hoe de vergoeding geregeld wordt.

Voor leerlingen met een visuele beperking (ook in het mbo, hbo en wo) geldt een maximale bijdrage van € 100,- per persoon, per kalenderjaar, ongeacht het aantal bestellingen.

Meer weten?

De Rijksoverheid geeft informatie over gratis passende schoolboeken voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. Op de website van Steunpunt Passend Onderwijs vind je een uitgebreid overzicht van regelingen en voorzieningen voor leerlingen met dyslexie. 

1 augustus 2016Tags: bestellen,