goedekennis.nl >> Schoolboeken >> Voelbare tekeningen >> Op de tast-serie >> Voortgezet onderwijs en hoger

Voortgezet onderwijs en hoger

In het voortgezet komen andere vakken aan bod dan op de basisschool. En sommige van die vakken hebben ook andere symbolen en tekens dan in gewone taal. En ook beeld is bij die vakken vaak erg belangrijk. Denk maar aan vakken zoals scheikunde en wiskunde. Voor die vakken hebben we voelbare tekeningen gemaakt om bepaalde onderdelen uit te leggen.

Bij iedere tekeningenband hoor een bijbehorende uitleg die de vingers van de leerling door het boek heen leidt. Dat is belangrijk, want zonder context is het lastig om te voelen wat er staat.

TitelNiveauAantal tekeningen
Structuurformules4e, 5e en 6e klas VO 

19 tekeningen (hoort bij online dossier
over structuurformules)

Wiskundesymbolen4e, 5e en 6e klas VO28 tekeningen & opdrachten

 

Wat leer je in deze boeken?

Structuurformules

Leerlingen die het vak scheikunde volgen, krijgen te maken met structuurformules. Dat zijn tekeningen waarin de structuur van een molecuul wordt uitgetekend. In zo’n tekening zie je uit welke atomen de stof bestaat, maar ook hoe die atomen aan elkaar verbonden zijn. Het is ook een verplicht onderdeel van het eindexamen. Hoe die structuren in elkaar zitten, kunnen leerlingen met een visuele beperking leren met behulp van deze tekeningenband.

De band bevat 19 tekeningen: van alkanen tot ethers en esters. De laatste tekeningen zijn oefeningen waarmee je kunt kijken of je weet welke formules er worden weergegeven. De formules die worden behandeld in de tekeningen, staan ook in ons online dossier op Goede kennis over structuurformules. Het is handig de band met te combineren met de toegankelijke structuurformules in het online dossier staan. De behandelde stof is ingedeeld van eenvoudig naar steeds complexer en kan het beste parralel aan de lessen op school worden gebruikt. Er wordt aangegeven wat is vereist voor eindexamen havo en vwo.

Bestel de tekeningenband met bijhorende uitleg in Edu-tekst of braille die je apart kunt bestellen. 

Verschillende uitgetekende structuurformules van alkanen  Uitgetekende structuurformules

Wiskundesymbolen

Misschien wil je weleens weten, hoe wiskunde er voor zienden uitziet – en wat er dan zo anders aan is. Niet alleen leuk om te weten, maar ook handig als je over hetzelfde wil praten met je docent of klasgenoten bijvoorbeeld. Wat is nou toch ‘boven en onder de streep’? Of wat is een staartdeling? Als je wiskunde doet met de brailleleesregel of met braille op papier staat alles naast elkaar! Deze band bevat 20 tekeningen met wiskundesymbolen. Voor de inhoud zijn we uitgegaan van het dossier Wiskunde met de brailleleesregel. Daar leggen we, van eenvoudig tot superingewikkeld, uit hoe we wiskunde noteren in de ‘lineaire notatie’.

Bestel de tekeningen met bijbehorende tekst in Edu of braille, bestel die apart. 

drie opstelsommen Twee staartdelingen beweging

23 juli 2018Tags: scheikunde, op de tast, voelbare tekeningen