goedekennis.nl >> Tips >> Samen met jou maken we onze school- en studieboeken beter!

Samen met jou maken we onze school- en studieboeken beter!

Zie je een fout in een boek of mis je iets? Geef dat dan door aan onze klantenservice. Vermeld daarbij het ISBN-nummer, de pagina en mail een kopie, scan of foto van wat niet goed is, voorzien van een korte uitleg van wat het zou moeten zijn. Wij kunnen dan samen met jou en wellicht je onderwijsinstelling het lesmateriaal verbeteren.

Enkele voorbeelden:

Wiskundenotaties

De wiskundenotatie uit 2009 is tot stand gekomen i.s.m. de toenmalige wiskundewerkgroep van Bartiméus en Visio. In die werkgroep zaten mensen met verstand van wiskunde t/m het eindexamen. Na 2009 hebben we de notatie verder uitgebreid. Iedere keer als een student aan een onderwerp begon, wat nog niet in de notatie was verwerkt, zochten we de samenwerking. Dedicon-productmanager Davy Kager heeft bijvoorbeeld als student regelmatig voor aanvullingen gezorgd. Dedicon heeft niet de middelen om op voorhand voor alle mogelijke zaken oplossingen te zoeken –  en (ook) in de wiskunde komen er soms nieuwe notaties bij – maar, zodra iemand iets nodig heeft, doen we alles wat mogelijk en haalbaar is om dat blijvend en ook voor anderen toegankelijk te maken.

Voelbare tekeningen zonder grijze letters

Als je een tekeningenband ontvangt zonder de niet-gezwelde grijze letters, bel dan de klantenservice (T: 0486 486 100). We maken een nieuwe met grijze letters!

Lesboek mist didactische aanpassingen

Als je een boek voor een basisschoolleerling wilt bestellen of hebt ontvangen, waar geen didactische aanpassingen in zitten, bel of mail dan de klantenservice (T: 0486 486 100); we maken dan een nieuw exemplaar. Wat is het voordeel: er wordt verwezen naar de voelbare tekeningen en oefeningen worden zonodig aangepast, zodat een blinde of slechtziende leerling ze zelfstandig kan maken. Hoe weet je dat er didactische aanpassingen in het boek zijn gemaakt? O.a. doordat je verwijzingen vindt naar de voelbare tekeningen. Je kunt ook kijken in de webshop of er bij de leesvorm Edu-tekst of braille staat: ‘met didactische aanpassingen’.

29 oktober 2018Tags: schoolboeken, studieboeken,