goedekennis.nl >> Dossiers >> Braille, de basis >> Wat is braille?

Wat is braille?

Braille is een reliëfalfabet: een systeem van puntjes waardoor letters, cijfers en symbolen met de vingers gelezen kunnen worden. Dit betekent niet dat automatisch dat er voor iedere letter, elk cijfer of symbool een-op-een brailletekens zijn.

6-punts- en 8-puntsbraille

Het oorspronkelijke braille, zoals Louis Braille het ontwierp, is een systeem van 6 puntjes verdeeld over twee kolommen met elk drie cellen. De puntjes in de linkerkolom worden aangeduid met 1, 2 en 3, die in de rechterkolom met 4, 5 en 6.

1  ••  4
2  ••  5
3  ••  6

 

 

 

Met deze 6 puntjes zijn 64 combinaties te maken. Daarmee kunnen niet alle tekens en symbolen uit ons schrift worden weergegeven. Daarom hebben in braille bepaalde combinaties van puntjes, ook wel 'braillekarakters' verschillende betekenissen. Die betekenis is kan de lezer opmaken uit de 'context': staat er een spatie voor of na het teken, staat er een cijferteken, een hoofdletter- of ander teken voor? Zo worden voor de eerste 10 cijfers dezelfde tekens gebruikt als voor de eerste 10 letters van het alfabet. De a is 1, de b is 2, de c is 3, enzovoort. Om te achterhalen of een letter of een cijfer wordt bedoeld, wordt de letter voorafgegaan door het zogenaamde cijferteken.

6-punts braillealfabet

Met de komst van de computer ontstond de wens om per braillecel op de brailleleesregel ‘aankondigingstekens’ te laten vervallen en meer combinaties mogelijk te maken. Het liefst voor ieder zwartschriftteken ook een brailleteken - dat werkt nu eenmaal gemakkelijker, zeker in de automatisering. Zo onstond 8-puntsbraille dat gebruikt wordt in combinatie met een brailleleesregel, die is gekoppeld aan de computer. In het 8-puntsbraille zijn niet 64 maar 256 combinaties mogelijk. D eerste 6 punten komen overeen met 6-puntsbraille, maar er zijn twee punten extra toegevoegd. Punt 7 zit onder punt 3, punt 8 onder punt 6. De linkerkolom bestaat dus uit 1, 2, 3, 7 en de rechter uit 4, 5, 6, 8.
 

1 ••  4
2 ••  5
3 ••  6
7 ••  8

Er is (nog) geen standaard Nederlandse 8-puntsbrailletabel, maar daar wordt wel aan gewerkt. Vooralsnog leveren de diverse hulpmiddelenleveranciers eigen tabellen. In Nederland wordt bovendien vaak gebruikgemaakt van de (geïnstalleerde) Amerikaanse of Duitse 8-puntstabel. De notatie van letters is in deze tabellen vrijwel gelijk, maar de notatie van cijfers en de leestekens verschilt aanzienlijk.

Het braille-alfabet

Wil je zelf aan de slag met braille? Of er graag meer over weten? Vraag dan ons braille-alfabet aan. Dat is een folder waarin je van alles leest over braille en het alfabet vindt, zodat je kunt oefenen.

Stuur ons een mailtje om de folder aan te vragen

13 juni 2016Tags: braille,