Exameneisen voor havo en vwo

De exameneisen voor het betreffende schooljaar vind je op https://www.examenblad.nl. Hieronder vatten we ze kort samen.

Havo

De kandidaten voor het havo-examen moeten de naam kunnen noemen van een structuurformule. Andersom moet een havo-kandidaat op basis van de IUPAC-naam de formule kunnen tekenen van de juiste structuur. De structuurformules vind je op pagina 1 t/m 3 van dit dossier. Kenmerken daarvan zijn:

 • maximaal 6 C-atomen
 • onvertakte keten
 • hoogstens één functionele/karakteristieke groep

De kandidaat kan in moleculen van organische verbindingen functionele/karakteristieke groepen herkennen:

 • C=C;
 • OH groep (hydroxyl);
 • COOH groep (carboxyl);
 • NH2 groep (amino);
 • COOC groep (ester);
 • CONHC groep (peptide/amide);
 • C-X (X= F, Cl, Br, I).

Vwo

Een vwo-kandidaat kan de IUPAC-naam noemen van structuurformules en die tekeningen. Dan gaat het om structuurformules van koolstofverbindingen met een al dan niet vertakte koolstofketen met maximaal 10 koolstofatomen met hoogstens één functionele groep:

 • Alkynen;
 • Alkanalen;
 • Alkanonen;
 • Cycloalkanen;
 • Benzeen(derivaten);
 • Alkoxyalkanen;
 • Alkylalkanoaten.

De kandidaten voor het vwo-examen moeten in moleculen van organische verbindingen functionele / karakteristieke groepen herkennen:

 • C≡C groep (alkyn)
 • C=O groep (aldehyde en keton)
 • COC groep (ether)

 

  2 november 2017Tags: scheikunde, braille, examen