Welke structuurformules vind je hier?

In dit dossier vind je bijna 50 verschillende structuurformules. Waarom hebben we voor die formules gekozen?

 • Je vindt hier alle ‘bouwstenen’ die nodig zijn voor eindexamen havo en vwo
 • Je kunt die bouwstenen bij iedere scheikundemethode gebruiken
 • De opbouw is van eenvoudige naar steeds complexere structuren
 • Pagina 1 t/m 5 bevatten de onderdelen voor havo
  • 1. Alkanen
  • 2. Halogeenalkanen, alkenen en alcoholen
  • 3. Alkaanaminen, alkaanzuren
  • 4. Ester en amide
  • 5. Chemie van het leven
   • Eiwitten: Aminozuur met zijgroep R
   • Koolhydraten (Monosacharide, Disacharide, Polysacharide)
 • Pagina 6 en 7 bevatten aanvullende onderdelen voor vwo
  • 6. Alkynen, cycloalkanen en benzeenderivaten
  • 7. Alkanalen, alkanonen, alkoxyalkanen en alkylalkanoaten
 • We gebruiken de IUPAC-benamingen en triviale namen

Begin bij het begin

Begin, ook als je al verder bent, met de alkanen. Daar leer je hoe het werkt en wen je aan het systeem.

 • We leggen steeds uit wat je moet doen om ‘door het molecuul te lopen’ en alle onderdelen ervan te verkennen. Tip: bouw mee met een molecuulbouwdoos. Je kunt bijvoorbeeld ook klei en luciferstokjes gebruiken.
 • Daarna beschrijven we de tekening. Tip: teken mee op je tekenset. Je kunt bijvoorbeeld ook wikkistix gebruiken.
 • Tenslotte vertellen we of en zo ja hoe je het molecuul als formule kunt noteren.
 • Hier en daar vermelden we ‘wat je moet weten’: dat is vooral handig als je de structuurformules voor de (bij)les bestudeert. En soms beschrijven we wat je niet hoeft te weten voor het examen.

Je kunt de structuurformules op deze website bestuderen in je eigen tempo, voor of na de les, alleen of bijvoorbeeld met een bijlesleraar of klasgenoot. De bijbehorende informatie (de uitleg van begrippen, eigenschappen van de stof, e.d.) vind je in je (school)boek. We hebben zo weinig mogelijk tekst toegevoegd. Als je de pagina’s 1 t/m 5 (voor havo) of 7 (voor vwo) in de aangegeven volgorde doorwerkt naast wat je op school leert, zul je alles goed kunnen volgen; daar is het ook voor bedoeld. Als je niets van scheikunde weet en eens wilt kijken hoe dit werkt zul je dus elders extra (basis)informatie over koolstofchemie moeten lezen.

Nog even voor alle duidelijkheid: je vindt hier dus geen nieuwe scheikundemethode voor brailleleerlingen. Je leert structuurformules te beschrijven en/of te tekenen.

2 november 2017Tags: scheikunde, braille,